آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئيس 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 322,367 244,094,550,000 Rls. 5,811,775 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئيس 28230000 اکسيدهاي تيتان 80,000 9,462,086,400 Rls. 225,288 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئيس 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 17,167 8,768,445,000 Rls. 208,772 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی سوئيس 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 43,500 3,121,299,520 Rls. 74,317 $
مجموع کل
265,446,380,920 ريال
مجموع کل
6,320,152 دلار
[1]