آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,993,463 518,744,220,067 Rls. 12,351,055 $
مجموع کل
518,744,220,067 ريال
مجموع کل
12,351,055 دلار
[1]