آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 270,000 23,444,718,080 Rls. 558,207 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 201,600 12,670,656,768 Rls. 301,682 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 76,800 8,064,237,850 Rls. 192,006 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 105,000 4,496,052,352 Rls. 107,049 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر، مخلوط با پنبه، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 55,650 4,020,120,744 Rls. 95,717 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 120,000 3,665,283,648 Rls. 87,268 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 55,860 3,208,276,864 Rls. 76,388 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 34012030 صابون چيپس 100,000 3,138,751,744 Rls. 74,732 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29151100 اسيد فرميك 40,000 1,418,190,167 Rls. 33,766 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده از بامبو 19,062 777,643,271 Rls. 18,515 $
مجموع کل
64,903,931,488 ريال
مجموع کل
1,545,330 دلار
[1]