آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 5,159 23,232,236,278 Rls. 553,148 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، با پهناي 600mmيا بيشتر، به ضخامت 75/4 لغايت 10mm 88,118 19,620,097,172 Rls. 467,145 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 26151010 ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 100,000 8,269,872,000 Rls. 196,902 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 35,094 6,322,081,512 Rls. 150,525 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 4,358 6,311,410,895 Rls. 150,272 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 125,246 5,923,634,816 Rls. 141,039 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 47,500 5,054,760,000 Rls. 120,352 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 6,440 4,994,316,297 Rls. 118,912 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 5,112 4,303,505,018 Rls. 102,464 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 35,669 4,151,650,905 Rls. 98,849 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگل‌داري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 47,162 4,010,984,576 Rls. 95,500 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 32074010 فريتهاي شيشه اي 76,000 3,974,911,038 Rls. 94,641 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 21,000 3,124,235,250 Rls. 74,387 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 7,688 3,065,646,656 Rls. 72,991 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 38,000 2,960,443,200 Rls. 70,487 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 8,128 1,888,640,000 Rls. 44,968 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 14,400 1,590,256,743 Rls. 37,863 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 48042900 کاغذکرا فت براي کيسه هاي باظرفيت زياد (به استثناي سفيدنشده)، قشرنزده، به شکل رول ياورق 20,298 1,200,017,760 Rls. 28,572 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 38089213 ـ ـ ـ ـ LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 25,600 892,219,339 Rls. 21,243 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 6,144 380,346,759 Rls. 9,056 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25070010 کائولن 22,000 336,973,100 Rls. 8,023 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 25291000 فلداسپات (Feldspat) 22,000 261,699,954 Rls. 6,231 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 6,000 221,547,948 Rls. 5,275 $
24 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اسپانيا 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8 اينچ 35 38,936,829 Rls. 927 $
مجموع کل
112,130,424,045 ريال
مجموع کل
2,669,772 دلار
[1]