آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 1,712,823 84,911,355,855 Rls. 2,021,698 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 38160090 ـ‌ ـ ‌ـ ساير 1,146,600 29,630,364,898 Rls. 705,486 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 239,636 27,665,890,531 Rls. 658,712 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69039090 سايراشياءسراميکي نسوز غير مذکور در جاي ديگر 30,636 19,694,737,920 Rls. 468,922 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 45,500 14,390,602,000 Rls. 342,634 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 29212190 اتيلن دي آمين و املاح آن 52,800 5,914,928,448 Rls. 140,832 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 68061010 ـ ـ ـ توده از الیاف سرامیک و همچنین نبافته­ها از الیاف سرامیک به شکل تخته. پتو و اشکال همانند 34,778 5,778,789,870 Rls. 137,590 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 21,093 4,246,301,080 Rls. 101,102 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 22,984 3,881,340,330 Rls. 92,413 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 68061090 ـ ـ ـ ساير 4,001 1,277,724,615 Rls. 30,422 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 38160020 ـ‌ ـ ‌ـ بتون نسوز 30,840 1,248,444,394 Rls. 29,725 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 4,850 1,158,553,309 Rls. 27,584 $
مجموع کل
199,799,033,250 ريال
مجموع کل
4,757,120 دلار
[1]