آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 23,950 8,949,586,162 Rls. 213,086 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 ژاپن 40118090 ـ ـ ـ سایر 15,750 6,157,939,200 Rls. 146,618 $
3 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 10,950 2,012,539,392 Rls. 47,918 $
4 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 ژاپن 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 9,580 1,856,273,408 Rls. 44,197 $
مجموع کل
18,976,338,162 ريال
مجموع کل
451,819 دلار
[1]