آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 289,930 61,091,132,850 Rls. 1,454,552 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 380,000 31,213,960,000 Rls. 743,190 $
3 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 370,000 16,941,375,000 Rls. 403,366 $
4 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 600,600 15,685,006,978 Rls. 373,453 $
5 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 279,000 13,388,806,000 Rls. 318,781 $
6 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 48,000 11,782,080,680 Rls. 280,526 $
7 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 40,000 2,942,400,000 Rls. 70,057 $
8 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 15155000 روغن کنجد و اجزاء آن 24,000 2,525,772,704 Rls. 60,137 $
9 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 18,369 1,773,142,960 Rls. 42,218 $
10 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 48,638 1,269,581,750 Rls. 30,228 $
11 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 هند 14049030 كوكوپيت 71,000 701,333,300 Rls. 16,698 $
مجموع کل
159,314,592,222 ريال
مجموع کل
3,793,206 دلار
[1]