آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 39205100 صفحه، ورق،.. ازپلي متاکريلات متيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با مواد ديگر 75,744 12,107,065,614 Rls. 288,263 $
2 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 80,185 7,540,212,002 Rls. 179,529 $
3 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر 7,290 7,069,995,782 Rls. 168,333 $
4 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm. 69,829 4,785,194,286 Rls. 113,933 $
5 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 12,958 2,828,960,366 Rls. 67,356 $
6 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 73269070 بست فولادی شلنگ 10,514 1,000,382,958 Rls. 23,819 $
7 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 1,971 594,877,689 Rls. 14,164 $
8 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 1,217 433,740,341 Rls. 10,327 $
9 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 93 144,480,960 Rls. 3,440 $
10 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,579 93,848,410 Rls. 2,234 $
11 1 1398 منطقه ویژه بوشهر 1 تايوان 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 50 57,524,197 Rls. 1,370 $
مجموع کل
36,656,282,605 ريال
مجموع کل
872,768 دلار
[1]