آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 20,250 10,079,917,440 Rls. 239,998 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 46,368 6,125,481,000 Rls. 145,845 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 98,000 5,370,454,000 Rls. 127,868 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 100,000 4,394,840,000 Rls. 104,639 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 3,426 4,115,146,752 Rls. 97,980 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 57,600 3,782,001,536 Rls. 90,048 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85011020 الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 18,540 3,022,565,676 Rls. 71,966 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,900 2,767,660,272 Rls. 65,897 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14,852 2,440,089,600 Rls. 58,097 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 5,250 2,168,866,960 Rls. 51,640 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 6,166 1,485,325,000 Rls. 35,365 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 19,000 1,246,777,008 Rls. 29,685 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84596900 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد 11,300 1,194,550,000 Rls. 28,442 $
14 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 12,940 929,998,212 Rls. 22,143 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 5,300 854,093,940 Rls. 20,336 $
16 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 5,146 845,552,598 Rls. 20,132 $
17 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 1,320 656,154,270 Rls. 15,623 $
18 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 870 623,385,037 Rls. 14,842 $
19 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 76109090 اسکلت فلزي وقطعات اسکلت فلزي ازآلومينيوم که درجاي ديگرگفته نشده . 1,450 334,539,600 Rls. 7,965 $
20 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 1,300 290,566,176 Rls. 6,918 $
21 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 4,002 264,253,440 Rls. 6,292 $
22 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل، تري کلرو اتيلن، تترا کلرو اتيلن 3,000 203,898,629 Rls. 4,855 $
23 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 1,703 183,844,148 Rls. 4,377 $
24 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85051100 آهن رباهاي دا ئم و اشياءئي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظر گرفته شده ا ند، ا ز فلز 500 182,089,600 Rls. 4,335 $
25 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 1,260 151,345,152 Rls. 3,603 $
26 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 200 126,680,528 Rls. 3,016 $
مجموع کل
53,840,076,574 ريال
مجموع کل
1,281,907 دلار
[1]