آمار کل " واردات از" کشور (لبنان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 19,773 12,833,072,720 Rls. 305,549 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,875 1,304,105,920 Rls. 31,050 $
مجموع کل
14,137,178,640 ريال
مجموع کل
336,599 دلار
[1]