آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 1,955 10,312,304,912 Rls. 245,531 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 54,000 8,612,471,040 Rls. 205,059 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 2,400 1,288,250,460 Rls. 30,673 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,340 1,270,798,007 Rls. 30,257 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,520 1,267,438,208 Rls. 30,177 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 5,000 1,253,544,007 Rls. 29,846 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 863,108,480 Rls. 20,550 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 62 205,347,923 Rls. 4,889 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 200 113,035,104 Rls. 2,691 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 350 75,835,200 Rls. 1,806 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 100 50,426,688 Rls. 1,201 $
مجموع کل
25,312,560,029 ريال
مجموع کل
602,680 دلار
[1]