آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 283,589 89,417,245,997 Rls. 2,128,982 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 116,280 59,693,623,387 Rls. 1,421,277 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 137,622 52,692,818,046 Rls. 1,254,590 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 144,786 48,237,751,680 Rls. 1,148,518 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 70,020 39,556,644,634 Rls. 941,825 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 61,826 23,653,502,546 Rls. 563,179 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87089221 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 25,208 13,075,489,440 Rls. 311,321 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,984 8,590,422,016 Rls. 204,534 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 5,320 3,443,451,235 Rls. 81,987 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 170 2,419,956,035 Rls. 57,618 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 17,084 1,656,229,262 Rls. 43,899 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 28 968,978,780 Rls. 23,071 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 2,536 936,216,617 Rls. 22,291 $
14 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 115 324,297,820 Rls. 7,721 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 430 323,022,704 Rls. 7,691 $
16 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85043130 ترا نسفورماتورS.M.D به قدرت حداكثر 1 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 68 296,799,580 Rls. 7,067 $
17 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85339000 اجزاء و قطعات مقاومت هاي برقي، رئوستاها و پتانسيومترها 79 294,508,060 Rls. 7,012 $
18 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 114 213,015,880 Rls. 5,072 $
19 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 36 144,747,680 Rls. 3,446 $
20 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 7 139,209,840 Rls. 3,315 $
21 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 124 103,929,980 Rls. 2,475 $
22 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85322200 خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 15 61,393,640 Rls. 1,462 $
23 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 450 49,478,691 Rls. 1,178 $
24 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 301 29,589,493 Rls. 705 $
مجموع کل
346,322,323,043 ريال
مجموع کل
8,250,236 دلار
[1]