آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه سرخس آلمان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 25,000 41,602,919,280 Rls. 990,545 $
مجموع کل
41,602,919,280 ريال
مجموع کل
990,545 دلار
[1]