آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 2,848,347 28,242,385,910 Rls. 672,438 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر سوئيس 10059010 ذرت دامي 2,598,411 25,263,126,583 Rls. 601,503 $
مجموع کل
53,505,512,493 ريال
مجموع کل
1,273,941 دلار
[1]