آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 24,000 10,600,360,800 Rls. 252,390 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 9,010 3,288,153,600 Rls. 78,289 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سراميکي،چند لايه 7,697 1,197,349,823 Rls. 28,508 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 3,906 1,103,018,591 Rls. 26,262 $
5 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,888 536,452,000 Rls. 12,773 $
6 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 1,420 403,389,382 Rls. 9,605 $
7 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 2,740 365,275,328 Rls. 8,697 $
8 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 1,636 309,691,086 Rls. 7,374 $
9 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85322200 خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 1,385 268,529,323 Rls. 6,394 $
10 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 1,464 238,443,151 Rls. 5,677 $
11 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 800 227,261,086 Rls. 5,411 $
12 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 96062200 دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي. 1,620 154,986,144 Rls. 3,690 $
13 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,260 145,189,248 Rls. 3,457 $
14 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87088029 سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت و تراكتوركشاورزي 328 93,177,239 Rls. 2,219 $
15 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87089419 غربيلك هاي فرمان غير از مورد مصرف براي سواري، و وانت و تراكتور كشاورزي 42 11,930,192 Rls. 284 $
16 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 11 2,815,200 Rls. 67 $
مجموع کل
18,946,022,193 ريال
مجموع کل
451,097 دلار
[1]