آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 555,740 39,160,056,000 Rls. 932,382 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 133,455 12,523,454,736 Rls. 298,177 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 84,143 7,243,431,962 Rls. 172,463 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 61,000 5,487,369,667 Rls. 130,651 $
5 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 15,700 1,994,720,560 Rls. 47,493 $
6 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 12,420 1,698,222,945 Rls. 40,434 $
7 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 9,614 797,582,105 Rls. 18,990 $
مجموع کل
68,904,837,975 ريال
مجموع کل
1,640,590 دلار
[1]