آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد دوغارون چين 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 142,910 9,621,994,044 Rls. 229,095 $
2 1 1398 منطقه آزاد دوغارون چين 12122920 ـ ـ ـ بابونه 35,700 2,910,365,388 Rls. 69,294 $
مجموع کل
12,532,359,432 ريال
مجموع کل
298,389 دلار
[1]