آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه آزاد تجاری چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 51,572,000 2,518,422,993,396 Rls. 59,962,454 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 82,250 12,458,258,000 Rls. 296,625 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 26,000 2,789,150,000 Rls. 66,408 $
مجموع کل
2,533,670,401,396 ريال
مجموع کل
60,325,487 دلار
[1]