آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه آزاد تجاری چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,051,220 931,511,052,484 Rls. 22,178,834 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار جمهوري کره 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 93 37,656,301 Rls. 897 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار جمهوري کره 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 38 21,595,873 Rls. 514 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار جمهوري کره 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 8 10,086,913 Rls. 240 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار جمهوري کره 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 3 5,536,227 Rls. 132 $
6 1 1398 منطقه آزاد تجاری چابهار جمهوري کره 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5 4,039,013 Rls. 96 $
مجموع کل
931,589,966,811 ريال
مجموع کل
22,180,713 دلار
[1]