آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي هلند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 146,520 20,789,429,760 Rls. 494,985 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي هلند 10059010 ذرت دامي 749,376 7,934,416,879 Rls. 188,915 $
مجموع کل
28,723,846,639 ريال
مجموع کل
683,900 دلار
[1]