آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 10059010 ذرت دامي 13,524,566 143,917,977,330 Rls. 3,426,621 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي بريتانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 2,050 1,469,561,940 Rls. 34,990 $
مجموع کل
145,387,539,270 ريال
مجموع کل
3,461,611 دلار
[1]