آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 500,000 20,382,250,000 Rls. 485,292 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هند 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 24,441 1,952,482,165 Rls. 46,488 $
مجموع کل
22,334,732,165 ريال
مجموع کل
531,780 دلار
[1]