آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 850,000 41,715,291,152 Rls. 993,222 $
مجموع کل
41,715,291,152 ريال
مجموع کل
993,222 دلار
[1]