آمار کل " واردات از" کشور (تاجيکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد تاجيکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 204,383 18,489,972,052 Rls. 440,238 $
2 1 1398 مشهد تاجيکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 47,341 4,164,614,281 Rls. 99,157 $
مجموع کل
22,654,586,333 ريال
مجموع کل
539,395 دلار
[1]