آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 192,000 20,160,004,384 Rls. 480,000 $
2 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 220,000 10,380,792,316 Rls. 247,163 $
3 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 65,000 2,509,193,700 Rls. 59,743 $
4 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 240,000 2,310,459,840 Rls. 55,011 $
5 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 38 1,771,602,737 Rls. 42,181 $
6 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از پنبه 31,650 467,038,541 Rls. 11,120 $
7 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 43,780 353,256,020 Rls. 8,411 $
مجموع کل
37,952,347,538 ريال
مجموع کل
903,629 دلار
[1]