آمار کل " واردات از" کشور (ازبکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 1,008,000 10,102,896,720 Rls. 240,545 $
2 1 1398 مشهد ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 48,000 2,187,248,400 Rls. 52,078 $
مجموع کل
12,290,145,120 ريال
مجموع کل
292,623 دلار
[1]