آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد آلمان 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 502,000 15,862,192,840 Rls. 377,671 $
2 1 1398 مشهد آلمان 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 506,700 3,474,908,064 Rls. 82,736 $
3 1 1398 مشهد آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- اسيدغير مذکور در جاي ديگر 4,282 1,387,025,808 Rls. 33,024 $
4 1 1398 مشهد آلمان 84169000 اجزاء و قطعات مشعل هاي کوره، بشكه هاي مكانيكي، تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 15 1,054,400,366 Rls. 25,105 $
5 1 1398 مشهد آلمان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 248 898,647,120 Rls. 21,396 $
6 1 1398 مشهد آلمان 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 45 399,272,328 Rls. 9,506 $
7 1 1398 مشهد آلمان 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 3 114,428,764 Rls. 2,724 $
8 1 1398 مشهد آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 3 48,308,055 Rls. 1,150 $
9 1 1398 مشهد آلمان 90261010 فلومتر 2 42,948,436 Rls. 1,023 $
10 1 1398 مشهد آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي، پرشده بامايع براي خوا ندن مستقيم 1 26,361,546 Rls. 628 $
مجموع کل
23,308,493,327 ريال
مجموع کل
554,963 دلار
[1]