آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین چين 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 3,434 27,782,240,850 Rls. 661,482 $
2 1 1398 قزوین چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 63,200 17,158,867,206 Rls. 408,544 $
3 1 1398 قزوین چين 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 137,820 11,177,774,880 Rls. 266,137 $
4 1 1398 قزوین چين 98871181 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 25,370 11,053,169,320 Rls. 263,171 $
5 1 1398 قزوین چين 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 258,840 11,002,884,092 Rls. 261,973 $
6 1 1398 قزوین چين 87149400 ترمزها؛ همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس و ترمزتوپي و اجزاء و قطعات آن ها، براي چرخهاي پائي 4,050 9,260,151,600 Rls. 220,480 $
7 1 1398 قزوین چين 87149120 قطعات سه پارچه و هفت پارچه 4,050 8,482,738,460 Rls. 201,970 $
8 1 1398 قزوین چين 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 60,414 7,333,690,151 Rls. 174,611 $
9 1 1398 قزوین چين 87149300 توپيها، غير از توپي ترمز پدال معکوس وترمزهاي توپي و چرخ زنجير خور هرزگرد، براي چرخهاي پائي 6,039 6,782,177,080 Rls. 161,481 $
10 1 1398 قزوین چين 87149910 شانژمان GEAR SYSTEM 12,828 6,198,281,040 Rls. 147,578 $
11 1 1398 قزوین چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 9,900 5,625,179,660 Rls. 133,933 $
12 1 1398 قزوین چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 18,697 5,298,902,200 Rls. 126,164 $
13 1 1398 قزوین چين 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 24,780 5,260,695,424 Rls. 125,255 $
14 1 1398 قزوین چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 11,340 5,102,353,088 Rls. 121,484 $
15 1 1398 قزوین چين 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 62,500 4,683,358,710 Rls. 111,509 $
16 1 1398 قزوین چين 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 14,071 4,341,565,200 Rls. 103,371 $
17 1 1398 قزوین چين 87149620 قامه chain wheel and crank براي دوچرخه 7,920 3,910,478,880 Rls. 93,106 $
18 1 1398 قزوین چين 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک، واملاح آن ها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ، مشتقات.. آن ها 38,000 2,951,268,000 Rls. 70,268 $
19 1 1398 قزوین چين 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,831 2,935,376,600 Rls. 69,890 $
20 1 1398 قزوین چين 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 13,229 2,765,260,149 Rls. 65,839 $
21 1 1398 قزوین چين 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,159 2,336,419,800 Rls. 55,629 $
22 1 1398 قزوین چين 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 4,494 1,894,526,400 Rls. 45,108 $
23 1 1398 قزوین چين 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 27,000 1,665,197,560 Rls. 39,647 $
24 1 1398 قزوین چين 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 2,842 1,460,993,566 Rls. 34,786 $
25 1 1398 قزوین چين 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 3,400 820,136,576 Rls. 19,528 $
26 1 1398 قزوین چين 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 1,596 731,761,039 Rls. 17,423 $
27 1 1398 قزوین چين 84879000 ساير اجزاء يا قطعات بجز اجزاء و قطعات كشتي، قايق وپره ها ي آن 2,800 588,440,000 Rls. 14,010 $
28 1 1398 قزوین چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,850 432,151,000 Rls. 10,289 $
29 1 1398 قزوین چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 550 403,907,840 Rls. 9,617 $
30 1 1398 قزوین چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 664 310,041,104 Rls. 7,382 $
31 1 1398 قزوین چين 85413000 تيريستورها، دي آها و تري آها، غير از وسايل حساس در برا بر نور 200 283,851,700 Rls. 6,758 $
32 1 1398 قزوین چين 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,200 193,419,540 Rls. 4,605 $
33 1 1398 قزوین چين 85322520 بادي الكتريك پلي استر (خازن پلي استر) قابل نصب بر روي برد مدار چاپي به استثناي خازن SMD 160 170,186,660 Rls. 4,052 $
34 1 1398 قزوین چين 85340000 مدا رهاي چاپي 235 135,863,300 Rls. 3,235 $
35 1 1398 قزوین چين 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 220 131,822,028 Rls. 3,139 $
36 1 1398 قزوین چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 47 53,723,520 Rls. 1,279 $
37 1 1398 قزوین چين 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 70 31,400,900 Rls. 748 $
38 1 1398 قزوین چين 85045010 کويل و ا لقاکننده به قطر 6.35 ميليمترتا 9.25 ميليمتر موردمصرف در صنايع صوتي و تصويري و مخابراتي 20 24,872,000 Rls. 592 $
مجموع کل
170,775,127,123 ريال
مجموع کل
4,066,073 دلار
[1]