آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین هند 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 87,625 11,289,708,091 Rls. 268,803 $
2 1 1398 قزوین هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 53,790 8,412,928,000 Rls. 200,308 $
3 1 1398 قزوین هند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 18,000 4,309,290,000 Rls. 102,602 $
4 1 1398 قزوین هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 22,650 2,482,997,717 Rls. 59,119 $
5 1 1398 قزوین هند 15153000 روغن کرچک و اجزاء آن 22,200 1,566,705,400 Rls. 37,303 $
مجموع کل
28,061,629,208 ريال
مجموع کل
668,135 دلار
[1]