آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 772,833 68,641,792,427 Rls. 1,634,329 $
2 1 1398 قزوین ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 334,934 13,493,598,861 Rls. 321,276 $
3 1 1398 قزوین ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 306,000 12,887,701,632 Rls. 306,850 $
4 1 1398 قزوین ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 78,000 12,002,640,000 Rls. 285,777 $
5 1 1398 قزوین ترکيه 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش 46,886 11,620,353,356 Rls. 276,675 $
6 1 1398 قزوین ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 4,850 10,762,887,200 Rls. 256,259 $
7 1 1398 قزوین ترکيه 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 19,208 10,456,132,910 Rls. 248,956 $
8 1 1398 قزوین ترکيه 39073020 ـ ـ ـ به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) 60,000 9,121,248,000 Rls. 217,173 $
9 1 1398 قزوین ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,699 7,162,273,182 Rls. 170,530 $
10 1 1398 قزوین ترکيه 85043110 ترا نسفورماتور جريان به قدرت حداكثر 1 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 16,215 7,124,513,233 Rls. 169,631 $
11 1 1398 قزوین ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 173,570 7,059,394,495 Rls. 168,081 $
12 1 1398 قزوین ترکيه 84792000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا ستخرا ج يا تهيه چربي ها يا روغن هاي نباتي ثابت يا حيوا ني. 8,600 6,398,595,000 Rls. 152,348 $
13 1 1398 قزوین ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 35,112 6,101,448,334 Rls. 145,273 $
14 1 1398 قزوین ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 41,600 4,597,679,160 Rls. 109,469 $
15 1 1398 قزوین ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 28,461 4,380,457,605 Rls. 104,297 $
16 1 1398 قزوین ترکيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 92,797 4,073,813,294 Rls. 96,996 $
17 1 1398 قزوین ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 48,000 4,018,268,160 Rls. 95,673 $
18 1 1398 قزوین ترکيه 29213090 ـ ـ ـ ساير 14,400 3,787,382,400 Rls. 90,176 $
19 1 1398 قزوین ترکيه 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي و مشتقات آن ها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 16,000 2,965,344,000 Rls. 70,603 $
20 1 1398 قزوین ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 20,000 2,805,336,000 Rls. 66,794 $
21 1 1398 قزوین ترکيه 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 23,260 2,696,581,440 Rls. 64,204 $
22 1 1398 قزوین ترکيه 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 60,000 2,514,912,000 Rls. 59,879 $
23 1 1398 قزوین ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,800 2,478,863,100 Rls. 59,021 $
24 1 1398 قزوین ترکيه 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 6,000 2,408,016,000 Rls. 57,334 $
25 1 1398 قزوین ترکيه 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 17,674 2,321,240,080 Rls. 55,267 $
26 1 1398 قزوین ترکيه 33061000 مواد پاك كننده دندان 8,558 2,034,782,164 Rls. 48,447 $
27 1 1398 قزوین ترکيه 39046110 پلي تترا فلوئور و اتيلن به شكل مايع 3,600 1,958,054,400 Rls. 46,620 $
28 1 1398 قزوین ترکيه 84419000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 440 1,947,590,127 Rls. 46,371 $
29 1 1398 قزوین ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 13,300 1,836,114,089 Rls. 43,717 $
30 1 1398 قزوین ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 302 1,605,777,238 Rls. 38,233 $
31 1 1398 قزوین ترکيه 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 16,500 1,597,909,128 Rls. 38,045 $
32 1 1398 قزوین ترکيه 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 10,032 1,308,658,015 Rls. 31,159 $
33 1 1398 قزوین ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 8,240 1,253,593,774 Rls. 29,848 $
34 1 1398 قزوین ترکيه 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 840 1,024,967,472 Rls. 24,404 $
35 1 1398 قزوین ترکيه 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 1,358 966,780,570 Rls. 23,019 $
36 1 1398 قزوین ترکيه 84821000 بلبرينگ. 370 912,474,368 Rls. 21,725 $
37 1 1398 قزوین ترکيه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 2,379 643,250,953 Rls. 15,315 $
38 1 1398 قزوین ترکيه 29239090 املاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 5,000 449,276,850 Rls. 10,697 $
39 1 1398 قزوین ترکيه 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 2,000 299,838,240 Rls. 7,139 $
40 1 1398 قزوین ترکيه 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 35 293,919,600 Rls. 6,998 $
41 1 1398 قزوین ترکيه 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک، بدون قطعات فلزي، بجز موا رد مذکور 442 290,117,037 Rls. 6,908 $
42 1 1398 قزوین ترکيه 32091060 لاکهاو ورني ها و لعابها بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 609 281,282,082 Rls. 6,698 $
43 1 1398 قزوین ترکيه 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 1,200 270,075,520 Rls. 6,430 $
44 1 1398 قزوین ترکيه 38231100 اسيد استئاريك 740 262,048,800 Rls. 6,239 $
45 1 1398 قزوین ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي 3,000 249,384,690 Rls. 5,938 $
46 1 1398 قزوین ترکيه 28092010 اسيد فسفريک با درجه خلوص کمتر از55درصد 2,500 236,651,175 Rls. 5,635 $
47 1 1398 قزوین ترکيه 28092090 اسيدهاي پلي فسفريک 3,500 230,404,545 Rls. 5,486 $
48 1 1398 قزوین ترکيه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 1,000 179,892,960 Rls. 4,283 $
49 1 1398 قزوین ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 35 170,921,920 Rls. 4,070 $
50 1 1398 قزوین ترکيه 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 460 151,056,330 Rls. 3,597 $
51 1 1398 قزوین ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,396 149,103,360 Rls. 3,550 $
52 1 1398 قزوین ترکيه 28353990 ساير پلي فسفاتها به غير از پيرو فسفات دي سديم 875 113,806,000 Rls. 2,710 $
53 1 1398 قزوین ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 210 9,459,200 Rls. 225 $
54 1 1398 قزوین ترکيه 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني). 80 8,968,592 Rls. 214 $
55 1 1398 قزوین ترکيه 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 80 6,786,832 Rls. 162 $
مجموع کل
242,623,417,900 ريال
مجموع کل
5,776,753 دلار
[1]