آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فولاد مبارکه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,049,259 690,150,420,663 Rls. 16,432,152 $
2 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 200,056 164,617,854,483 Rls. 3,919,473 $
3 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان امارات متحده عربي 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 13,846 2,567,052,831 Rls. 61,120 $
مجموع کل
857,335,327,977 ريال
مجموع کل
20,412,745 دلار
[1]