آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (فریدون کنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فریدون کنار فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 3,221,950 32,162,636,586 Rls. 765,778 $
مجموع کل
32,162,636,586 ريال
مجموع کل
765,778 دلار
[1]