آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (فریدون کنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فریدون کنار اسپانيا 10059010 ذرت دامي 2,470,856 24,040,205,806 Rls. 572,386 $
مجموع کل
24,040,205,806 ريال
مجموع کل
572,386 دلار
[1]