آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) پاکستان 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,886 18,502,770,000 Rls. 440,542 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) پاکستان 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 2,520 3,531,681,254 Rls. 84,088 $
مجموع کل
22,034,451,254 ريال
مجموع کل
524,630 دلار
[1]