آمار کل " واردات از" کشور (هنگ کنگ) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 241 13,859,892,000 Rls. 329,997 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85291090 ساير آنتنهاي هوايي ورفلکتورآ نتن هوايي و قطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 46 13,743,129,792 Rls. 327,217 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 949 10,071,644,960 Rls. 239,801 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 271 8,225,553,000 Rls. 195,846 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 319 6,687,004,781 Rls. 159,214 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 74 3,792,472,104 Rls. 90,296 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 82034000 لوله بر، پيچ بر، منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 45 2,970,449,617 Rls. 70,725 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 21069080 مكمل غذايي 4,000 2,065,618,136 Rls. 49,181 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 53 2,004,807,840 Rls. 47,734 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 70179090 ساير شيشه آلات براي آزمايشگاه بهداشت يا داروخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غير مذکور در جاي ديگر 106 1,760,026,048 Rls. 41,905 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 330 1,066,942,280 Rls. 25,404 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 45 909,181,080 Rls. 21,647 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,000 773,740,621 Rls. 18,423 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت، غير مذكور در جاي ديگر 163 567,265,950 Rls. 13,506 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 7 557,121,600 Rls. 13,265 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني). 620 376,783,680 Rls. 8,971 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85439000 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد 514 268,800,000 Rls. 6,400 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 80012000 آلياژهاي قلع، بصورت کارنشده. 51 239,307,453 Rls. 5,698 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84818021 --- شير توپي (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ 5 120,131,840 Rls. 2,860 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 160 116,811,600 Rls. 2,781 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 750 110,250,000 Rls. 2,625 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 140 88,796,000 Rls. 2,114 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 139 52,025,600 Rls. 1,239 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 30 50,400,000 Rls. 1,200 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي 54 47,040,000 Rls. 1,120 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 85151990 ساير ماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري و غير ازهويه و طپانچه لحيم کاري 25 33,600,000 Rls. 800 $
27 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 84841090 سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر 44 31,593,728 Rls. 752 $
28 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هنگ کنگ 54021100 نخ از آراميدها (غير ازنخ دوخت) آماده نشده براي خرده فروشي همچينين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس، با استحكام بالا 108 15,614,976 Rls. 372 $
مجموع کل
70,606,004,686 ريال
مجموع کل
1,681,093 دلار
[1]