آمار کل " واردات از" کشور (مجارستان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مجارستان 90189070 اره و دريل جراحي 180 10,733,141,120 Rls. 255,551 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مجارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,799 5,832,306,240 Rls. 138,864 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مجارستان 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 70 5,670,720,000 Rls. 135,017 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مجارستان 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 140 2,599,680,000 Rls. 61,897 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مجارستان 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 50 1,779,787,500 Rls. 42,376 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مجارستان 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم 600 1,423,382,000 Rls. 33,890 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مجارستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 10 474,610,000 Rls. 11,300 $
مجموع کل
28,513,626,860 ريال
مجموع کل
678,895 دلار
[1]