آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 915 50,515,546,200 Rls. 1,202,751 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 295 35,902,033,440 Rls. 854,810 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 54 33,179,129,854 Rls. 789,980 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 19,973 29,996,238,281 Rls. 714,196 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 844 27,283,967,648 Rls. 649,618 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 2,141 23,538,979,480 Rls. 560,452 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 903 18,626,595,000 Rls. 443,490 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90214020 سمعک 55 6,303,343,555 Rls. 150,080 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 612 3,909,697,240 Rls. 93,088 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 155 3,741,644,888 Rls. 89,087 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 38249990 --- سایر 150 2,474,479,800 Rls. 58,916 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 918 1,528,079,280 Rls. 36,383 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 235 924,241,500 Rls. 22,006 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84483300 ميله (spindle) وپره ميله (spindle flyer)، رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 104 857,840,374 Rls. 20,425 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 33 685,792,000 Rls. 16,328 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30064050 كامپوزيت 23 682,658,371 Rls. 16,254 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 18 480,368,595 Rls. 11,437 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 6 241,812,023 Rls. 5,758 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني). 196 234,267,496 Rls. 5,578 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 100 94,432,000 Rls. 2,248 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5 79,338,420 Rls. 1,889 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84485900 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آن هاکه در جاي ديگرمذکور نباشد 200 77,906,400 Rls. 1,855 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 2 31,688,320 Rls. 754 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 6 31,094,939 Rls. 740 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 48 25,593,152 Rls. 609 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 90 18,918,400 Rls. 450 $
27 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 8 17,578,504 Rls. 419 $
28 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 21069080 مكمل غذايي 0 3,344,740 Rls. 80 $
مجموع کل
241,486,609,900 ريال
مجموع کل
5,749,681 دلار
[1]