آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسلووني 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,151 19,041,621,272 Rls. 453,371 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسلووني 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 9 89,710,400 Rls. 2,136 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) اسلووني 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 90 49,613,504 Rls. 1,181 $
مجموع کل
19,180,945,176 ريال
مجموع کل
456,688 دلار
[1]