آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 1,083,435 331,864,159,295 Rls. 7,901,526 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 85232970 باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 987 1,881,039,051 Rls. 44,787 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 90230090 آلات دستگاههاومدلهاطراحي شده براي مقاصدنمايشي )مثلابراي آموزشي يانمايش) 40 1,659,084,588 Rls. 39,502 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 160 717,574,912 Rls. 17,085 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 40 465,496,448 Rls. 11,083 $
مجموع کل
336,587,354,294 ريال
مجموع کل
8,013,983 دلار
[1]