آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران پاکستان 02013090 ـ ـ ـ سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 361,986 89,132,025,217 Rls. 2,122,190 $
مجموع کل
89,132,025,217 ريال
مجموع کل
2,122,190 دلار
[1]