آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران هلند 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 55,311 13,170,442,392 Rls. 313,582 $
مجموع کل
13,170,442,392 ريال
مجموع کل
313,582 دلار
[1]