آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 312,936 51,304,789,832 Rls. 1,221,542 $
مجموع کل
51,304,789,832 ريال
مجموع کل
1,221,542 دلار
[1]