آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران ايتاليا 38089213 ـ ـ ـ ـ LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 12,000 21,955,440,000 Rls. 522,748 $
2 1 1398 غرب تهران ايتاليا 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 69,000 14,203,458,990 Rls. 338,178 $
3 1 1398 غرب تهران ايتاليا 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 15,120 5,931,462,784 Rls. 141,224 $
4 1 1398 غرب تهران ايتاليا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 15,044 3,169,662,018 Rls. 75,468 $
5 1 1398 غرب تهران ايتاليا 90181919 اجزاء و قطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 2,800 2,969,392,335 Rls. 70,700 $
6 1 1398 غرب تهران ايتاليا 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 1,510 2,693,601,792 Rls. 64,133 $
7 1 1398 غرب تهران ايتاليا 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,882 1,879,196,256 Rls. 44,743 $
8 1 1398 غرب تهران ايتاليا 87088031 ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8,281 1,617,287,544 Rls. 38,507 $
9 1 1398 غرب تهران ايتاليا 85044060 انواع UPS 1,980 948,050,064 Rls. 22,573 $
10 1 1398 غرب تهران ايتاليا 84141090 مدادتراش و تيغه آن 207 298,601,100 Rls. 7,110 $
11 1 1398 غرب تهران ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 660 139,239,424 Rls. 3,315 $
12 1 1398 غرب تهران ايتاليا 94055090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي غير برقي به غير از فانوس بادي و چراغ هاي توري 507 96,121,116 Rls. 2,289 $
13 1 1398 غرب تهران ايتاليا 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 847 43,512,320 Rls. 1,036 $
14 1 1398 غرب تهران ايتاليا 39121200 ا ستات هاي سلولز نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 50 2,360,800 Rls. 56 $
مجموع کل
55,947,386,543 ريال
مجموع کل
1,332,080 دلار
[1]