آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 462,421 82,411,108,420 Rls. 1,962,169 $
2 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 6,975 22,308,040,120 Rls. 531,143 $
3 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 3,500 19,694,760,464 Rls. 468,923 $
4 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 4,410 16,000,603,177 Rls. 380,967 $
5 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 5,680 9,957,613,434 Rls. 237,086 $
6 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 5,390 7,242,114,266 Rls. 172,431 $
7 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 358 6,587,071,122 Rls. 156,835 $
8 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 21,000 6,313,443,184 Rls. 150,320 $
9 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 10,614 5,199,450,900 Rls. 123,796 $
10 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 2,000 4,465,688,000 Rls. 106,326 $
11 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 1,000 3,071,064,572 Rls. 73,121 $
12 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 66,741 2,519,917,373 Rls. 59,998 $
13 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 9,000 2,402,465,520 Rls. 57,202 $
14 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 1,250 2,132,606,400 Rls. 50,776 $
15 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 1,250 2,002,183,200 Rls. 47,671 $
16 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 1,000 1,768,870,400 Rls. 42,116 $
17 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 15,483 1,730,203,656 Rls. 41,195 $
18 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 1,337 1,590,560,493 Rls. 37,870 $
19 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 3,100 858,103,920 Rls. 20,431 $
20 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,280 833,700,000 Rls. 19,850 $
21 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 190 280,590,240 Rls. 6,681 $
22 1 1398 غرب تهران امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 5 109,095,624 Rls. 2,598 $
مجموع کل
199,479,254,485 ريال
مجموع کل
4,749,505 دلار
[1]