آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 34,756 38,469,260,528 Rls. 915,935 $
2 1 1398 شیراز چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 81,750 7,990,003,524 Rls. 190,238 $
3 1 1398 شیراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 26,200 6,482,467,200 Rls. 154,344 $
4 1 1398 شیراز چين 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 28,618 4,760,711,788 Rls. 113,350 $
5 1 1398 شیراز چين 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 10,589 1,439,800,920 Rls. 34,281 $
6 1 1398 شیراز چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,876 916,983,188 Rls. 21,833 $
7 1 1398 شیراز چين 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 25,000 424,942,025 Rls. 10,118 $
8 1 1398 شیراز چين 87141090 --- سایر 3,110 218,153,600 Rls. 5,194 $
9 1 1398 شیراز چين 87141025 ـ ـ ـ كمك فنر 1,030 168,174,900 Rls. 4,004 $
10 1 1398 شیراز چين 87141015 ـ ـ ـ تنه، اگزوز، ترك‌بند، جاپايي و درپوش بغل 950 128,643,000 Rls. 3,063 $
11 1 1398 شیراز چين 85071090 ساير انباره هاي برقي با سرب - اسيدبراي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 1,456 100,558,944 Rls. 2,394 $
12 1 1398 شیراز چين 87141050 ـ ـ ـ قلوه‌هاي‌‌چپ ‌و راست 890 87,640,000 Rls. 2,087 $
13 1 1398 شیراز چين 87141010 ـ ـ ـ زين 380 52,959,600 Rls. 1,261 $
14 1 1398 فرودگاه شیراز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 56 49,392,000 Rls. 1,176 $
15 1 1398 شیراز چين 87141040 --- توپی و دنده زنجیرچرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر 675 47,263,000 Rls. 1,125 $
16 1 1398 شیراز چين 85122030 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 260 32,552,000 Rls. 775 $
17 1 1398 شیراز چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 195 23,162,000 Rls. 551 $
18 1 1398 شیراز چين 90292021 پانل نشانگر داراي ادوات سنجش ازقبيل سرعت سنج، كيلومتر شمار، دورسنج موتور گيج حرارت سنج و آب و گيج بنزين و غيره، براي موتورسيکلت 57 9,765,600 Rls. 233 $
19 1 1398 شیراز چين 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 648 8,538,075 Rls. 203 $
20 1 1398 فرودگاه شیراز چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها، امپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها 10 6,837,600 Rls. 163 $
21 1 1398 شیراز چين 73181510 پيچها و پيچهاي مهره خورحتي بامهره ها يا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل، حديدشده 20 2,952,360 Rls. 70 $
22 1 1398 شیراز چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 13 2,642,738 Rls. 63 $
23 1 1398 شیراز چين 73129000 نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق. 70 1,655,073 Rls. 39 $
24 1 1398 شیراز چين 73158900 زنجيرکه در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 30 600,480 Rls. 14 $
25 1 1398 شیراز چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 20 462,870 Rls. 11 $
26 1 1398 شیراز چين 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 20 150,120 Rls. 4 $
27 1 1398 شیراز چين 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 25 139,174 Rls. 3 $
مجموع کل
61,426,412,307 ريال
مجموع کل
1,462,532 دلار
[1]