آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 162,145 246,868,466,168 Rls. 5,877,821 $
2 1 1398 فرودگاه شیراز آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 337 11,920,779,370 Rls. 283,828 $
3 1 1398 شیراز آلمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 2,012 2,045,995,819 Rls. 48,715 $
4 1 1398 شیراز آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 13,440 1,074,016,020 Rls. 25,572 $
5 1 1398 شیراز آلمان 73081000 پل و قطعات پل ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 860 232,892,920 Rls. 5,545 $
مجموع کل
262,142,150,297 ريال
مجموع کل
6,241,481 دلار
[1]