آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شهرکرد آلمان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 373,175 27,765,900,545 Rls. 661,093 $
مجموع کل
27,765,900,545 ريال
مجموع کل
661,093 دلار
[1]