آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سرخس فدراسيون روسيه 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 220,000 10,058,664,000 Rls. 239,492 $
2 1 1398 سرخس فدراسيون روسيه 31022100 سولفات آمونيوم 756,000 7,809,729,027 Rls. 185,946 $
3 1 1398 سرخس فدراسيون روسيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خرد شده (Linseed، Flaxseed) 378,000 6,603,629,760 Rls. 157,229 $
4 1 1398 سرخس فدراسيون روسيه 07133310 لوبيا چيتي 111,000 4,950,606,930 Rls. 117,872 $
5 1 1398 سرخس فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 315,000 3,201,225,300 Rls. 76,220 $
6 1 1398 سرخس فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 189,000 2,708,909,179 Rls. 64,498 $
7 1 1398 سرخس فدراسيون روسيه 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 50,105 1,829,183,235 Rls. 43,552 $
مجموع کل
37,161,947,431 ريال
مجموع کل
884,809 دلار
[1]