آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه سرخس آلمان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 25,000 41,602,919,280 Rls. 990,545 $
2 1 1398 سرخس آلمان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 5,000 8,298,684,160 Rls. 197,588 $
3 1 1398 سرخس آلمان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 49,260 2,934,510,883 Rls. 69,869 $
4 1 1398 سرخس آلمان 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,000 841,955,712 Rls. 20,047 $
مجموع کل
53,678,070,035 ريال
مجموع کل
1,278,049 دلار
[1]