آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زنجان گرجستان 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 192,792 49,998,286,838 Rls. 1,190,435 $
2 1 1398 زنجان گرجستان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 312,153 38,539,066,108 Rls. 917,596 $
3 1 1398 زنجان گرجستان 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 113,166 15,350,206,601 Rls. 365,481 $
4 1 1398 زنجان گرجستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 52,000 6,251,582,200 Rls. 148,847 $
مجموع کل
110,139,141,747 ريال
مجموع کل
2,622,359 دلار
[1]